Thẻ: chinh sach

Chính sách phân phối – cốt lõi của chiến lược.

Chính sách phân phối – cốt lõi của chiến lược.

Rất nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay đang đau đầu vì chính sách phân phối của mình không hiệu quả ngoài thị trường. Bởi nếu để khách hàng hài lòng bằng chính sách chiết khấu cao cũng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong khi hầu hết các …

Read More Chính sách phân phối – cốt lõi của chiến lược.