Mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm

Nhiều người thường hiểu sai và vận dụng ngược hai khái niệm trên, họ dùng kinh nghiệm để đánh giá một con người: “Nó mới 18 tuổi, làm gì có kinh nghiệm mà giao cho nó!” hay “Anh ta làm công nhân được hơn 10 năm rồi, nên cân nhắc anh ta vào vị trí quản lý là ok nhất!”. Rồi cắt cử người này người nọ theo suy nghĩ đó vào những vị trí cần có kiến thức chuyên môn hay hiểu biết rộng, để rồi khi họ không hoàn thành nhiệm vụ, lại đổ lỗi cho chính suy nghĩ của mình: “Chắc kinh nghiệm của anh ta chưa đủ!”. Vậy phải hiểu thế nào cho đúng và nên áp dụng như thế nào với 2 khái niệm này!?

(đang cập nhật)

Đối mặt với thất bại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *