Danh mục: Truyện ngắn

Những câu truyện ngắn nhưng nhiều ý nghĩa về cách đối nhân xử thế, hoàn thiện bản thân,… được sưu tầm từ nhiều nguồn.

Con chuột nhiều tài và bài học về năng lực cốt lõi.

Con chuột nhiều tài và bài học về năng lực cốt lõi.

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, Chuột học được năm kỹ năng cơ bản cho mình là bay, bơi, trèo cây, đào hang, và chạy. Nó hết sức tự hào, và cho rằng chẳng con vật nào có thể đa tài đa nghệ như mình. Chim ưng thì bay rất cao nhưng không biết bơi, …

Read More Con chuột nhiều tài và bài học về năng lực cốt lõi.