Tác giả: Nguyễn Minh

Lưu trữ lại những thông tin hữu ích, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu,... Tất cả mình để ở đây. Biết đâu một ngày nào đó, bạn đọc được và giúp ích cho bạn. Đó là hạnh phúc của cả mình và bạn.